แจ้งชำระเงิน

กรุณากรอกเลขคำสั่งซื้อให้ถูกต้อง โดยอ้างอิงจากเลขที่คำสั่งซื้อในอีเมล หรือในหน้าสมาชิก

ตัวอย่างเลขคำสั่งซื้อในอีเมล
ตัวอย่างเลขคำสั่งซื้อในหน้าสมาชิก