ค้นหาตามราคา

Guy Wire Bender

มีสินค้าในสต็อก

9,790.50 ฿
Special promotion. Buy 1-2 sets at 9,790.50 baht per set, 3-5 sets at 9,314.35 baht per set, 6-10 sets at 8,838.20 baht per set, 11 or more sets at 8,362.05 baht per set.

Welding Mold

มีสินค้าในสต็อก

10,165.00 ฿
โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ 1-2 ชุด ราคาชุดละ 10,165.00 บาท , 3-5 ชุด ราคาชุดละ 9,669.59 บาท , 6-10 ชุด ราคาชุดละ 9,175.25 บาท , 11 ชุดขึ้นไป ราคาชุดละ 8,679.84 บาท

Welding Mold พร้อมผงเชื่อม 80 หลอด

มีสินค้าในสต็อก

18,753.00 ฿
โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ 1-2 ชุด ราคาชุดละ 18,735.00 บาท , 3-5 ชุด ราคาชุดละ 18,239.59 บาท , 6-10 ชุด ราคาชุดละ 17,745.25 บาท , 11 ชุดขึ้นไป ราคาชุดละ 17,249.84 บาท

กว้าน 3 ลูก สำหรับพาดสาย

มีสินค้าในสต็อก

349,000.00 ฿
โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อตั้งแต่ 3 ชุด ขึ้นไป เหลือชุดละ 320,000.- บาท

รอกพาดสาย OPGW

มีสินค้าในสต็อก

20,900.00 ฿
โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อตั้งแต่ 3 ชุด ขึ้นไป เหลือชุดละ 19,500.- บาท

เครื่องดึงสายเคเบิลใต้ดินภายในบ่อพักสาย

มีสินค้าในสต็อก

415,000.00 ฿
โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อตั้งแต่ 3 ชุด ขึ้นไป เหลือชุดละ 385,000.- บาท

เครื่องตรวจสอบกระแสรั่ว (AC Leakage Current Tester)

มีสินค้าในสต็อก

7,900.00 ฿
โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อตั้งแต่ 3 ชุด ขึ้นไป เหลือชุดละ 7,500.- บาท

เครื่องปลดกระบอกฟิวส์ (Fuse holder ejector)

มีสินค้าในสต็อก

700.00 ฿
โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อตั้งแต่ 3 ชุด ขึ้นไป เหลือชุดละ 660.- บาท

เครื่องพันเทปแรงสูง

มีสินค้าในสต็อก

4,900.00 ฿
โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อตั้งแต่ 3 ชุด ขึ้นไป เหลือชุดละ 4,650.- บาท

เชือกลากสายลดการพันเกลียว

มีสินค้าในสต็อก

1,900.00 ฿
โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อตั้งแต่ 3 ชุด ขึ้นไป เหลือชุดละ 1,800.- บาท

โครงเหล็กรองรับสำหรับสายคู่

มีสินค้าในสต็อก

49,000.00 ฿
โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อตั้งแต่ 3 ชุด ขึ้นไป เหลือชุดละ 45,000.- บาท

โครงเหล็กรองรับสำหรับสายเดี่ยว

มีสินค้าในสต็อก

155,000.00 ฿
โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อตั้งแต่ 3 ชุด ขึ้นไป เหลือชุดละ 145,000.- บาท