ค้นหาตามราคา

ค่าดำเนินการ PEASHOPPING

มีสินค้าในสต็อก

5,000.00 ฿
ระยะเวลาแสดง Banner 1 เดือน

ค่าดำเนินการ PEASHOPPING

มีสินค้าในสต็อก

13,500.00 ฿
ระยะเวลาแสดง Banner 3 เดือน

ค่าดำเนินการ PEASHOPPING

มีสินค้าในสต็อก

24,000.00 ฿
ระยะเวลาแสดง Banner 6 เดือน

ค่าดำเนินการ PEASHOPPING

มีสินค้าในสต็อก

36,000.00 ฿
ระยะเวลาแสดง Banner 12 เดือน

Carbon Emission Scope 2 API-20

มีสินค้าในสต็อก

1,500.00 ฿
Carbon Emission Scope 2 API 20 Request 1 year (นับจากวันที่ Activate หรือตามที่บริษัทกำหนด)

Carbon Emission Scope 2 API-100

มีสินค้าในสต็อก

6,000.00 ฿
Carbon Emission Scope 2 API จำนวน 20 Request อายุ 1 year (นับจากวันที่ Activate หรือตามที่บริษัทกำหนด)

Carbon Emission Scope 2 API-500

มีสินค้าในสต็อก

25,000.00 ฿
Carbon Emission Scope 2 API จำนวน 50 Request อายุ 1 year (นับจากวันที่ Activate หรือตามที่บริษัทกำหนด)

Carbon Emission Scope 2 API-1000

มีสินค้าในสต็อก

45,000.00 ฿
Carbon Emission Scope 2 API จำนวน 1000 Request อายุ 1 year (นับจากวันที่ Activate หรือตามที่บริษัทกำหนด)

Carbon Emission Scope 2 API-5000

มีสินค้าในสต็อก

200,000.00 ฿
Carbon Emission Scope 2 API จำนวน 5000 Request อายุ 1 year (นับจากวันที่ Activate หรือตามที่บริษัทกำหนด)

ค่าบริการแอปพลิเคชั่น Carbon Form Standard Package

มีสินค้าในสต็อก

5,000.00 ฿
ลูกค้าสามารถสร้างพื้นที่ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้จำนวน 5 site

ค่าบริการแอปพลิเคชั่น Carbon Form Medium Package

มีสินค้าในสต็อก

7,500.00 ฿
ลูกค้าสามารถสร้างพื้นที่ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้จำนวน 20 site